Aktualności

Informujemy, że wszystkie sprawy związane z obiadami należy wyjaśniać z SP w Tymieniu

Oplata za obiady za miesiąc wrzesień 2023 r.
wynosi 90 zł (18 dni x 5 zł).
Płatne wyłącznie przelewem na konto SP w Tymieniu
nr 87858110142005020081700005
do dnia 15. 09. 2023 r.

Konieczność zgłaszania nieobecności ucznia
pod nr. tel. 606128674
.

Poniżej zamieszczone są dokumenty otrzymanych z SP w Tymieniu,
dotyczące zasad korzystania oraz odpłatności za obiady.

.

DRUKI
DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

.

Szkolne Koło Wolontariatu zakupiło wielkie serce do zbiórki nakrętek.
Prosimy – dołączcie do tej szczytnej akcji
i nie wyrzucajcie nakrętek do kosza na śmieci.
NASZE SERCE TO DLA NICH WŁAŚCIWE MIEJSCE!


Szkoła przedłużyła na rok 2022/23
dostęp do platform edukacyjnych
Eduelo (klasy 1-8) i Matlandia (klasy 4-8).
Wychowawcy i nauczyciele matematyki
przekażą uczniom dane do logowania oraz poinstruują,
w jaki sposób korzystać z tych nowych narzędzi,
mających ułatwić i uatrakcyjnić naukę.

Hymn Szkoły wykonany podczas pracy zdalnej

Przedstawiamy Hymn Szkoły w wersji „kwartetowej” czyli teledysk młodzieży na zadanie p. Bożeny Cienkowskiej nauczyciela muzyki

Skip to content