Historia szkoły

Historię szkoły w Mścicach w latach 1945-2005 szczegółowo przedstawia dr Tomasz Skonieczny w książce pt. „Z dziejów szkolnictwa polskiego w Mścicach (1945-2005).

Szkoła Podstawowa w Mścicach powstała w 1945 r. na bazie poniemieckiego dwuizbowego budynku szkoły wiejskiej.

Założycielką i pierwszym dyrektorem została nauczycielka przybyła z Markowa w pow. Buczacz Zofia Czajka z d. Lisikiewicz.

W 1970 roku budynek szkoły rozbudowano do 10 izb lekcyjnych. Gwałtowny wzrost liczby uczęszczających dzieci wymusił kolejną rozbudowę, ukończoną w 1993 r. i dołączeniem kolejnych 10 sal.

W 1999 r. na bazie ostatnio dobudowanej części powstało Gimnazjum Samorządowe w Mścicach, ze wspólnym wejściem.

Gimnazjum Samorządowe w Mścicach rozpoczęło istnienie 1 września 1999 r. na bazie Szkoły Podstawowej w Mścicach.

Pierwszym dyrektorem został nauczyciel wychowania fizycznego mgr Leszek Lenarcik.

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, salę gimnastyczną i dostęp do kompleksu boisk „Orlik”. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Zespół Szkół w Mścicach powstał w 2004 r. W strukturze Zespołu Szkół znalazły się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Z dniem 1 września 2004 r. w drodze konkursu na dyrektora szkoły powołano dotychczasowego dyrektora gimnazjum – Leszka Lenarcika, który na wicedyrektora powołał Radosława Siegiedę. Dyrektor Szkoły Podstawowej – Stefan Trukawka przeszedł na emeryturę. Zespół Szkół istniał do września 2017 roku (w wyniku reformy systemu oświaty gimnazja zostały zawieszane).

Skip to content