Historia szkoły

Historię szkoły w Mścicach w latach 1945-2005 szczegółowo przedstawia dr Tomasz Skonieczny w książce pt. „Z dziejów szkolnictwa polskiego w Mścicach (1945-2005).

Szkoła Podstawowa w Mścicach powstała w 1945 r. na bazie poniemieckiego dwuizbowego budynku szkoły wiejskiej.
Założycielką i pierwszym dyrektorem została nauczycielka przybyła z Markowa w pow. Buczacz Zofia Czajka z d. Lisikiewicz.
W 1970 roku budynek szkoły rozbudowano do 6 izb lekcyjnych, a w 1976 r. do 10.
Gwałtowny wzrost liczby uczęszczających dzieci wymusił kolejną rozbudowę, ukończoną w 1993 r.
i dołączeniem kolejnych 10 sal lekcyjnych. W 1999 r. na bazie ostatnio dobudowanej części
powstało Gimnazjum Samorządowe w Mścicach, ze wspólnym wejściem.
Pierwszym dyrektorem został nauczyciel wychowania fizycznego mgr Leszek Lenarcik.
Szkoła Podstawowa stała się 6-klasową.
W 2014 r. z naturalnego połączenia obu placówek powstał Zespół Szkół w Mścicach.
W strukturze Zespołu Szkół znalazły się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Samorządowe.
Dyrektorem został Leszek Lenarcik. Dyrektor Szkoły Podstawowej – Stefan Trukawka przeszedł na emeryturę.
W 2016 r. Zespołowi Szkół w Mścicach nadano imię Ludzi Morza.
Zespół Szkół istniał do września 2017 roku (kiedy to w wyniku reformy systemu oświaty gimnazja zostały zawieszane).
Współcześnie znów prężnie działa 8-letnia Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach.
Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, salę gimnastyczną i dostęp do kompleksu boisk „Orlik”.
Uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Skip to content