Plan zajęć specjalistycznych


Ze względu na panującą pandemię zajęcia są realizowane wg odrębnego harmonogramu,
dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

Skip to content