Wychowawcy klas

I a – Arleta Gąsior
I b – Wanda Lenarcik
II a – Beata Kalcowska
II b – Katarzyna Baran
III a – Renata Skonieczna
III b – Małgorzata Rodziewicz
IV – Małgorzata Jagiełło
V a – Beata Kotwis
V b – Aneta Piszer
VI – Tomasz Skonieczny
VII a – Katarzyna Kozak
VII b – Teresa Frątczak
VIII a – Aneta Baczyńska
VIII b – Jolanta Rębacz-Stemporowska

Skip to content