Wychowawcy klas

I a – Beata Kalcowska
I b – Iwona Lichmańska
II a – Renata Skonieczna
II b – Małgorzata Rodziewicz
III a – Dorota Heldt
III b – Wanda Lenarcik
IV a – Beata Kotwis
IV b – Aneta Piszer
V – Tomasz Skonieczny
VI a – Katarzyna Kozak
VI b – Teresa Frątczak
VII a – Aneta Baczyńska
VII b – Jolanta Rębacz-Stemporowska
VIII a – Małgorzata Jagiełło
VIII b – Małgorzata Stefańska

Skip to content