Zebrania rodziców

UWAGA! Zaplanowane na 5 listopada 2020 r. zebranie rodziców nie odbędzie się.
Związane to jest z panującą w całym kraju sytuacją epidemiczną.
Gdy tylko możliwe będzie zorganizowanie zebrania, poinformujemy o tym Państwa.

Skip to content