Zebrania rodziców

16 września 2021 r. – zebranie w formie stacjonarnej (według ustalonego harmonogramu dla klas)
4 listopada 2021 – zebranie
16 grudnia 2021 – zebranie – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną
25 i 27 stycznia 2022 – dzień otwarty
1 i 3 marca 2022 – zebranie
7 kwietnia 2022 – zebranie dla klas VIII
5 i 7 kwietnia 2022 – dzień otwarty dla klas I – VII
17 maja 2022 – zebranie – informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

Skip to content