Pracownicy szkoły

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor szkołydr Tomasz Skonieczny
Wicedyrektor szkołymgr Ewa Waszkiewicz

Grono Pedagogiczne

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Arleta Gąsiorgasar@szkolamscice.pl
mgr Beata Kalcowska
mgr Wanda Lenarcik
mgr Katarzyna Baranbarka@szkolamscice.pl
mgr Danuta Dąbrowska-Szewczyk
mgr Agnieszka Maciesza
mgr Małgorzata Rodziewicz
mgr Renata Skonieczna
mgr Iwona Lichmańska liciw@szkolamscice.pl
mgr Aleksandra Gil (urlop)gilal@szkolamscice.pl

Religia:

mgr Elżbieta Czyżewska
mgr Małgorzata Stefańska

J. polski:

mgr Aneta Baczyńska
mgr Małgorzata Jagiełło
mgr Magdalena Pawlak

J. angielski:

mgr Anna Szymczak
mgr Barbara Sawko
mgr Edyta Szkachciak
mgr Jolanta Rębacz-Stemporowska (urlop)

J. niemiecki:

mgr Beata Kotwis

Historia:

dr Tomasz Skonieczny
mgr Maciej Adamowicz

Matematyka:

mgr Aneta Piszer
mgr Renata Skurzyńska (urlop)
mgr Katarzyna Kozak
mgr Teresa Frątczak

Wiedza o społeczeństwie

mgr Radosław Siegieda

Przyroda:

mgr Renata Skurzyńska
mgr Tomasz Wirkuswirto@szkolamscice.pl

Fizyka:

mgr Ewa Waszkiewicz

Chemia:

mgr Tomasz Wirkus

Biologia:

mgr Tomasz Wirkus

Geografia:

mgr Renata Skurzyńska (urlop)
mgr Adam Młyńskimlyad@szkolamscice.pl

Muzyka:

mgr Bożena Cienkowska

Plastyka:

mgr Teresa Frątczak

Technika:

mgr Teresa Frątczak

Informatyka:

mgr Anna Szymczak
mgr Ewa Waszkiewiczwasew@szkolamscice.pl
mgr Adam Młyńskimlyad@szkolamscice.pl

Wychowanie fizyczne:

mgr Jolanta Piekut-Borowska
mgr Kamilla Gronekgroka@szkolamscice.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Edyta Szlachciak
mgr Adam Młyńskimlyad@szkolamscice.pl

Świetlica szkolna

mgr Ewelina Kurzawińskaewkur@szkolamscice.pl

Biblioteka:

mgr Jolanta Leszek

Pedagog:

mgr Karina Roszkowska

Psycholog:

mgr Aleksandra Sumińskasumal@szkolamscice.pl

Nauczyciel wspomagający:

mgr Sylwia Kaczmarekkacsy@szkolamscice.pl

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz szkołyMagda Witczyńska
Główny księgowymgr Urszula Gontarz
Starszy referent ds kadrowo-placowychAgnieszka Jakimiuk

Pracownicy obsługi

Woźny/konserwator

Zbigniew Witkowski

Halina Dereń
Beata Wyremblewska
Joanna Troć
Dorota Witkowska
Zdzisława Kozdoń
Milena Dereń (urlop)

Skip to content