Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Joanna Kasprzyk – Przewodnicząca Rady Rodziców
Wioletta Parol-Żyluk – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Joanna Drętkiewicz – Skarbnik
Dorota Teska – Sekretarz

Numer konta Rady Rodziców

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie
28 8581 1014 0203 8928 2000 0001

Informacja o wysokości składek

Rada Rodziców informuje, że na zebraniu w dniu 25 września 2020 r.
ustalono wysokość opłaty za komitet rodzicielski na rok 2020/2021:
– opłata za pierwsze dziecko wynosi 50 zł,
– opłata za drugie dziecko wynosi 30 zł,
– opłata za trzecie i każde następne dziecko wynosi – 10 zł.


Skip to content