Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Joanna Kasprzyk – Przewodnicząca Rady Rodziców
Wioletta Parol-Żyluk – I Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
Ewa Wodecka-Bordun – II Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
Joanna Drętkiewicz – Skarbnik
Dorota Teska – Sekretarz

Informacja o wysokości składek

Rada Rodziców informuje, że na zebraniu w dniu 25 września 2023 r.
ustalono wysokość opłaty za komitet rodzicielski na rok 2023/2024:
– opłata za pierwsze dziecko wynosi 70 zł,
– opłata za drugie dziecko wynosi 50 zł,
– trzecie i każde następne dziecko jest zwolnione ze składek.

Numer konta Rady Rodziców
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie
28 8581 1014 0203 8928 2000 0001

Rada Rodziców informuje, że  w roku szkolnym 2022/2023
klasy: 1b (obecnie 2b), 2a (obecnie 3a), 2b (obecnie 3b), 3a (obecnie 4a),
4a (obecnie 5a), 5 (obecnie 6),  6a (obecnie 7a) wpłaciły 100% opłat na komitet rodzicielski.
Z uwagi  na powyższe każda z klas jak wyżej otrzyma po 100 zł.
Ponadto powyższe klasy brały udział w losowaniu nagród
:
I miejsce – 4a (obecnie 5a) 200 zł
II miejsce – 1b (obecnie 2b ) 150 zł
III miejsce – 2b (obecnie 3b) 100 zł
Odbiór nagród u Skarbnik Rady Rodziców Joanny Drętkiewicz tel. 608520836


Skip to content