Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Joanna Kasprzyk – Przewodnicząca Rady Rodziców
Wioletta Parol-Żyluk – I Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
Ewa Wodecka-Bordun – II Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
Joanna Drętkiewicz – Skarbnik
Dorota Teska – Sekretarz

Informacja o wysokości składek

Rada Rodziców informuje, że na zebraniu w dniu 20 września 2022 r.
ustalono wysokość opłaty za komitet rodzicielski na rok 20222/2023:
– opłata za pierwsze dziecko wynosi 70 zł,
– opłata za drugie dziecko wynosi 50 zł,
– trzecie i każde następne dziecko jest zwolnione ze składek.

Numer konta Rady Rodziców

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie
28 8581 1014 0203 8928 2000 0001

Rada Rodziców informuje, że  w roku szkolnym 2021/2022 klasy:
I a , I b ,  II a, II b, III b, IV,  V a , VI, VII a, VII b
wpłaciły 100% opłat na komitet rodzicielski.

Z uwagi  na powyższe każda z klas jak wyżej otrzyma po 100 zł.

Ponadto powyższe klasy brały udział w losowaniu nagród:

I miejsce – I a 200 zł
II miejsce – VII b 150 zł
III miejsce – VII a 100 zł


Odbiór nagród u Skarbnik Rady Rodziców pani Joanny Drętkiewicz


Skip to content