Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Joanna Kasprzyk – Przewodnicząca Rady Rodziców
Wioletta Parol-Żyluk – I Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
Ewa Wodecka-Bordun – II Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
Joanna Drętkiewicz – Skarbnik
Dorota Teska – Sekretarz

Informacja o wysokości składek

Rada Rodziców informuje, że na zebraniu w dniu 25 września 2023 r.
ustalono wysokość opłaty za komitet rodzicielski na rok 2023/2024:
– opłata za pierwsze dziecko wynosi 70 zł,
– opłata za drugie dziecko wynosi 50 zł,
– trzecie i każde następne dziecko jest zwolnione ze składek.

Numer konta Rady Rodziców

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie
28 8581 1014 0203 8928 2000 0001


Skip to content